Σε παλαιότερο ρεπορτάζ μας είχαμε αναφερθεί στη δημιουργία καταδυτικών πάρκων από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Πάργα και στα Σύβοτα και όπως φαίνεται οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2019, που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου που θα γίνει την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, ένα από τα θέματα που αναμένεται να εγκριθεί είναι η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στις θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας – Πρέβεζας καθώς και η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διαδικασία θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging Tourism, in the entire GR-AL cross-border area” με το ακρωνύμιο «Tactical Tourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020″ .

Πηγή