Ημέρα: 23 Μαΐου 2019

Τουρισμού αγώνας άγονος…

Από τη φράση «καφές στο πλαστικό», καταλαβαίνεις ότι το λάθος εντοπίζεται στη λέξη πλαστικό, βλέπε μόλυνση του περιβάλλοντος. Από πρόσφατη εξόρμηση στην Πάρ...