Μήνας: Μάιος 2019

Κατανομή εδρών στο Δήμο Πάργας

Με ενσωματωμένο το το 100%  των αποτελεσμάτων και καταγεγραμμένα τα 49 από τα 49 εκλογικά τμήματα στο Δήμο Πάργας οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ...

Τουρισμού αγώνας άγονος…

Από τη φράση «καφές στο πλαστικό», καταλαβαίνεις ότι το λάθος εντοπίζεται στη λέξη πλαστικό, βλέπε μόλυνση του περιβάλλοντος. Από πρόσφατη εξόρμηση στην Πάρ...