Ημέρα: 12 Φεβρουαρίου 2019

Ψηφιακές υπηρεσίες σχεδιάζει η Πάργα

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες  για να γίνει  αποτελεσματικότερη η   εξυπηρέτηση των πολιτών του, ο Δήμος Πάργας υπέβαλλε  πρόταση με τίτλο «Ανάπτ...