Μήνας: Ιούνιος 2018

«Υπενθυμίσεις» για τα σκουπίδια

Το μερίδιο των ευθυνών τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο έρχεται να «υπενθυμίσει» στους Δήμους η αντιπερι...