Ημέρα: 22 Μαρτίου 2018

ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ»

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Έκθεση "Ελλάδος Γεύση", η οποία θα πραγματοποιηθεί από τι...