Connect with us

ΠΑΡΓΑ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ: Yπάρχουν θέματα που άπτονται της ασφαλείας των χρηστών του οδικού δικτύου στην Πάργα

Published

on

«Έγκριση νέας κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Πάργας»

Ζητήματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας και ωριμότητας του φακέλου.

Η θέση μας

(Από την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27/01/2022)

Θα ήμουν ο τελευταίος και λόγω προηγούμενης ιδιότητας που θα υποστήριζα ότι η Πάργα δεν αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα . Το αντίθετο μάλιστα. Όμως η υπό συζήτηση μελέτη έχει μεν θετικά στοιχεία υπάρχουν όμως θέματα που άπτονται κυρίως της ασφαλείας των χρηστών του οδικού δικτύου που δεν δικαιολογούν, την δική μου τουλάχιστον θετική ψήφο.

Ενδεικτικά :

Α: Στο κεφάλαιο εφαρμογή μονοδρομήσεων (σελ 19 – …)

1-.Στο τμήμα της Σπ. Λιβαδά που μονοδρομείται αναγράφεται ότι από την πλευρά των καταστημάτων θα διαμορφωθεί ελεύθερος χώρος που δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είτε επίσης για πεζοδρόμιο

Η πρόβλεψη ως προς την κίνηση των πεζών στους ελεύθερους χώρους είναι συγκεκριμένη. Κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη, συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ.

Επειδή από την πλευρά αυτή της οδού πέραν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν και λοιπά εμπορικά καταστήματα και κατοικίες και ως εκ τούτου η κίνηση των πεζών θα είναι αυξημένη, πρότεινα η χρήση του ελεύθερου αυτού κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται να είναι πεζοδρόμιο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται οι χρήστες του χώρου αυτού να ανεβοκατεβαίνουν στο οδόστρωμα εξ αιτίας των εμποδίων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια τους και το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα να διατεθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Πρόταση που ΔΕΝ έγινε δεκτή.

2.- Στο ίδιο κεφάλαιο ,για να μονοδρομηθεί το τμήμα της Σπ. Λιβαδά καθιερώνεται η οδός Σκουφά, εκ των πραγμάτων ως η μοναδική συλλεκτήρια οδός των οχημάτων που μπαίνουν στο κέντρο της Πάργας από τον Βάλτο και τα κατευθύνει στην μοναδική έξοδο που είναι η 5η επαρχιακή οδός πάνω από το κοιμητήριο.

Στην συμβολή της Σκουφά με την 5η επαρχιακή οδό σύμφωνα με την αρχική τεχνική μελέτη ,που είχε ψηφιστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) πέρυσι, προβλέπονταν η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου με την αιτιολογία,(η υφιστάμενη συμβολή είναι προβληματική με όρους οδικής ασφάλειας λόγω έλλειψης ορατότητας). Ο κίνδυνος λοιπόν πρόκλησης ατυχήματος και η ανάγκη κατασκευής του κόμβου αιτιολογείται πλήρως από τους συντάκτες της μελέτης.

Όμως, η πρόταση κατασκευής του κόμβου και η αιτιολογία έχουν απαληφθεί από το κεφάλαιο αυτό της υπό συζήτηση μελέτης!!!!!! . Γίνεται όμως σαφέστατη αναφορά στη σελίδα 24 (χρονική διάρθρωση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων) όπου αναγράφεται: [πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου θα πρέπει να εκτελεστούν προαπαιτούμενες εργασίες για την ορθότερη εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι :

-Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαπλάτυνση της οδού Σκουφά και την κατασκευή του ισόπεδου τρισκελούς κόμβου με την Επαρχιακή Οδό.

Ζητήθηκε αν υπάρχει ,έστω, η κατ’ αρχήν έγκριση της κατασκευής του κόμβου από την Περιφέρεια Ηπείρου που είναι και η αρμόδια Υπηρεσία.

Και δεν υπήρχε.

Πως αλήθεια θα κατευθύνουμε τα οχήματα στην επαρχιακή οδό, μέσω της οδού Σκουφά όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τα προαπαιτούμενα για την ασφαλή προσέγγιση με την Επαρχ. Οδό, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου όπου η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μονοδρόμηση του μικρού αυτού τμήματος,στο πλέον πλατύ τμήμα της Σπ. Λιβαδά δεν συμβάλλει στη επίλυση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Πάργας και δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Αντίθετα θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Είναι μια καθαρά πελατειακή παρέμβαση και ΔΕΝ συμφωνούμε .

Β .Στο κεφάλαιο εύρεση χώρων στάθμευσης ΙΧ οχημάτων (σελίδα 10 – …)

Η υπό συζήτηση μελέτη παραπέμπει σε πρόταση τριών δυνητικών χώρων στάθμευσης ένα στο κέντρο και δύο ανατολικά της πόλης. Εκφράζει δηλαδή ευχή παραχώρησης. Ρωτήθηκε ο εισηγητής αν υπάρχουν νομιμοποιητικά της χρήσης έγγραφα όπως ιδιωτικό συμφωνητικό, μισθωτήριο, δωρεά (χρησιδάνειο) ,οτιδήποτε. Και εδώ η απάντηση ήταν αρνητική.

Δεν υπάρχουν έγγραφα. Συζητάμε…

Πως αλήθεια θα εκπονηθεί η προβλεπόμενη μελέτη οδοποιίας και έναρξης εργασιών κατασκευής και διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης όταν δεν είμαστε κάτοχοι του χώρου και με ποια διαδικασία θα κατευθύνουμε μέσω του ιδιωτικού αυτού χώρου τα οχήματα (μεγάλου όγκου οχήματα ή οχήματα με τρέιλερ) .

Γ. Κεφάλαιο επιπρόσθετα μέτρα υποστήριξης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων (σελ.23)

Αναφέρεται η τοποθέτηση δημοτικών υπαλλήλων στους μεγάλους χώρους στάθμευσης και στα σημεία αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Στο εύλογο ερώτημα πόσοι υπάλληλοι θα απαιτηθούν , πως θα προσληφθούν, εκπαιδευτούν, αποζημιωθούν κλπ αν υπάρχει δηλαδή σχετική οικονομικό-τεχνική μελέτη και εδώ η προφανής απάντηση .

Δεν υπάρχει μελέτη.

Δ. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις στην 5η επαρχιακή οδό όπως πιάτσα ταξί, στάση τουριστικών λεωφορείων, θέσεις μοτ/των ,θέσεις φορτοεκφόρτωσης κλπ οπωσδήποτε μέσα στον αστικό ιστό που απαιτούν όμως συναίνεση και σε περιπτώσεις εγκρίσεις από την Περιφέρεια που δεν υπάρχουν.

Δεν είμαστε αντίθετοι σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε εκπονημένες μελέτες από επιστήμονες αν και ήταν απαραίτητη η εκ μέρους τους ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως τα προαπαιτούμενα που θέτει η τεχνική τους περιγραφή για την υλοποίηση της δεν έχουν εξασφαλίστεί.

Είναι προφανές ότι ο φάκελος ((κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πόλης Πάργας)) δεν είναι ώριμος για συζήτηση, έγκριση και εφαρμογή. Λείπουν βασικές εγκρίσεις, μελέτες και έγγραφα ενώ στη (Α) περίπτωση, όπου είναι εμφανέστατη η πολιτική παρέμβαση δημιουργεί προβλήματα με όρους οδικής ασφάλειας.

Όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη επίλυσης του κυκλοφοριακού ως άμεση προτεραιότητα Γνωρίζουμε επίσης και την μέχρι τώρα αντιμετώπιση. Πρέπει όμως να δώσουμε οριστική λύση και η λύση δεν περνά μέσα απο αυτήν τη μελέτη. Είναι όμως μια αρχή. Γι’ αυτό και δεν την καταψηφίσαμε. Δηλώσαμε την παρουσία μας καταθέτοντας τις ενστάσεις μας και την πρόταση μας για την επίλυση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Πάργας με δραστικό τρόπο. Την πλήρη μονοδρόμηση της Σπ. Λιβαδά με παρέμβαση στην συμβολή της με την 5η επαρχιακή οδό.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η εφημερίδα της Πάργας

Αύγουστος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

ΠΑΡΓΑ12 ώρες ago

Δεκαπενταύγουστος στην Πάργα

Δήμος Πάργας1 ημέρα ago

Σε δημοπράτηση έργα ασφαλτοστρώσεων 220.000 € από τον Δήμο Πάργας

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ1 ημέρα ago

Καταγγελίες για τουριστικές επιχειρήσεις: Απλήρωτες αποδοχές, εξαντλητικά ωράρια εργασίας και φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας

ΠΑΡΓΑ4 ημέρες ago

Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σε Νεκρομαντείο και Κάστρο Πάργας

ΠΑΡΓΑ7 ημέρες ago

Η Πάργα στην «Ώρα Ελλάδος » του Open

ΠΑΡΓΑ7 ημέρες ago

Ξεδιάντροπο κλέψιμο εργαζομένων στην Πάργα από μερίδα επιχειρηματιών

Δήμος Πάργας1 εβδομάδα ago

Νεές ασφαλτοστρώσεις σε Πάργα και Αγία Κυριακή

ΠΑΡΓΑ1 εβδομάδα ago

Επιχείρηση μεταφοράς βρέφους με κορονοϊό από την Πάργα στην Πρέβεζα στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ2 εβδομάδες ago

Δράση καθαρισμού στην Αμμουδιά και στους Αντίπαξους από τους CLEANINGANS

ΠΑΡΓΑ2 εβδομάδες ago

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πάργας: Η περιβόητη κυκλοφοριακή μελέτη τόσο για την Τ.Κ. Πάργας όσο και την Τ.Κ. Καναλακίου δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Διακοπές στην Ελλάδα μετά τον Κορωνοϊό|Πρώτη η Κέρκυρα, 4η η Πάργα

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Κώστας Μπάρκας: Όλη η παράκτια ζώνη, από την Πάργα έως το Ακρωτήρι του Αγίου Θωμά, είναι πλέον περιοχές που μπορούν να δοθούν άδειες για εξορύξεις

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

«Χωρίς δισταγμό» Η νέα τηλεοπτική σειρά από την Καβάλα με γυρίσματα στην Πάργα

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Πάργα :Ψηφιακό Μενού με ένα κλίκ στην συσκευή σου

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Σεισμός στην Πάργα: Θόλωσαν τα νερά του Αχέροντα – Τι υποστηρίζει ο Ευθύμης Λέκκας

ΠΑΡΓΑ1 έτος ago

Πάργα: Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού με κατασκευές πάνω στη θάλασσα

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Κέντρο Υγείας Πάργας :Κάνουμε τον σταυρό μας..

ΠΑΡΓΑ1 έτος ago

Επιχειρηματίας στην Πάργα απέκρυψε κρούσμα Covid και τη μετέπειτα απόλυσή του για να μη κλείσει15 μέρες

ΑΠΟΨΕΙΣ2 έτη ago

Κάθε μέρα πεθαίνουν 15.000 παιδιά κάτω των 5 ετών… αλλά η πείνα δεν είναι μεταδοτική και έτσι δεν μας αφορά!

ΠΑΡΓΑ2 έτη ago

Πάργα: Αθλητής «παρά πέντε» προσγειώθηκε σε παρμπρίζ σταθμευμένου αυτοκινήτου (Βίντεο)

Δημοφιλή