Connect with us

ΠΑΡΓΑ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ: Yπάρχουν θέματα που άπτονται της ασφαλείας των χρηστών του οδικού δικτύου στην Πάργα

Published

on

«Έγκριση νέας κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Πάργας»

Ζητήματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας και ωριμότητας του φακέλου.

Η θέση μας

(Από την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27/01/2022)

Θα ήμουν ο τελευταίος και λόγω προηγούμενης ιδιότητας που θα υποστήριζα ότι η Πάργα δεν αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα . Το αντίθετο μάλιστα. Όμως η υπό συζήτηση μελέτη έχει μεν θετικά στοιχεία υπάρχουν όμως θέματα που άπτονται κυρίως της ασφαλείας των χρηστών του οδικού δικτύου που δεν δικαιολογούν, την δική μου τουλάχιστον θετική ψήφο.

Ενδεικτικά :

Α: Στο κεφάλαιο εφαρμογή μονοδρομήσεων (σελ 19 – …)

1-.Στο τμήμα της Σπ. Λιβαδά που μονοδρομείται αναγράφεται ότι από την πλευρά των καταστημάτων θα διαμορφωθεί ελεύθερος χώρος που δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είτε επίσης για πεζοδρόμιο

Η πρόβλεψη ως προς την κίνηση των πεζών στους ελεύθερους χώρους είναι συγκεκριμένη. Κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη, συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ.

Επειδή από την πλευρά αυτή της οδού πέραν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν και λοιπά εμπορικά καταστήματα και κατοικίες και ως εκ τούτου η κίνηση των πεζών θα είναι αυξημένη, πρότεινα η χρήση του ελεύθερου αυτού κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται να είναι πεζοδρόμιο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται οι χρήστες του χώρου αυτού να ανεβοκατεβαίνουν στο οδόστρωμα εξ αιτίας των εμποδίων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια τους και το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα να διατεθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Πρόταση που ΔΕΝ έγινε δεκτή.

2.- Στο ίδιο κεφάλαιο ,για να μονοδρομηθεί το τμήμα της Σπ. Λιβαδά καθιερώνεται η οδός Σκουφά, εκ των πραγμάτων ως η μοναδική συλλεκτήρια οδός των οχημάτων που μπαίνουν στο κέντρο της Πάργας από τον Βάλτο και τα κατευθύνει στην μοναδική έξοδο που είναι η 5η επαρχιακή οδός πάνω από το κοιμητήριο.

Στην συμβολή της Σκουφά με την 5η επαρχιακή οδό σύμφωνα με την αρχική τεχνική μελέτη ,που είχε ψηφιστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) πέρυσι, προβλέπονταν η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου με την αιτιολογία,(η υφιστάμενη συμβολή είναι προβληματική με όρους οδικής ασφάλειας λόγω έλλειψης ορατότητας). Ο κίνδυνος λοιπόν πρόκλησης ατυχήματος και η ανάγκη κατασκευής του κόμβου αιτιολογείται πλήρως από τους συντάκτες της μελέτης.

Όμως, η πρόταση κατασκευής του κόμβου και η αιτιολογία έχουν απαληφθεί από το κεφάλαιο αυτό της υπό συζήτηση μελέτης!!!!!! . Γίνεται όμως σαφέστατη αναφορά στη σελίδα 24 (χρονική διάρθρωση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων) όπου αναγράφεται: [πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου θα πρέπει να εκτελεστούν προαπαιτούμενες εργασίες για την ορθότερη εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι :

-Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαπλάτυνση της οδού Σκουφά και την κατασκευή του ισόπεδου τρισκελούς κόμβου με την Επαρχιακή Οδό.

Ζητήθηκε αν υπάρχει ,έστω, η κατ’ αρχήν έγκριση της κατασκευής του κόμβου από την Περιφέρεια Ηπείρου που είναι και η αρμόδια Υπηρεσία.

Και δεν υπήρχε.

Πως αλήθεια θα κατευθύνουμε τα οχήματα στην επαρχιακή οδό, μέσω της οδού Σκουφά όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τα προαπαιτούμενα για την ασφαλή προσέγγιση με την Επαρχ. Οδό, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου όπου η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μονοδρόμηση του μικρού αυτού τμήματος,στο πλέον πλατύ τμήμα της Σπ. Λιβαδά δεν συμβάλλει στη επίλυση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Πάργας και δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Αντίθετα θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Είναι μια καθαρά πελατειακή παρέμβαση και ΔΕΝ συμφωνούμε .

Β .Στο κεφάλαιο εύρεση χώρων στάθμευσης ΙΧ οχημάτων (σελίδα 10 – …)

Η υπό συζήτηση μελέτη παραπέμπει σε πρόταση τριών δυνητικών χώρων στάθμευσης ένα στο κέντρο και δύο ανατολικά της πόλης. Εκφράζει δηλαδή ευχή παραχώρησης. Ρωτήθηκε ο εισηγητής αν υπάρχουν νομιμοποιητικά της χρήσης έγγραφα όπως ιδιωτικό συμφωνητικό, μισθωτήριο, δωρεά (χρησιδάνειο) ,οτιδήποτε. Και εδώ η απάντηση ήταν αρνητική.

Δεν υπάρχουν έγγραφα. Συζητάμε…

Πως αλήθεια θα εκπονηθεί η προβλεπόμενη μελέτη οδοποιίας και έναρξης εργασιών κατασκευής και διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης όταν δεν είμαστε κάτοχοι του χώρου και με ποια διαδικασία θα κατευθύνουμε μέσω του ιδιωτικού αυτού χώρου τα οχήματα (μεγάλου όγκου οχήματα ή οχήματα με τρέιλερ) .

Γ. Κεφάλαιο επιπρόσθετα μέτρα υποστήριξης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων (σελ.23)

Αναφέρεται η τοποθέτηση δημοτικών υπαλλήλων στους μεγάλους χώρους στάθμευσης και στα σημεία αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Στο εύλογο ερώτημα πόσοι υπάλληλοι θα απαιτηθούν , πως θα προσληφθούν, εκπαιδευτούν, αποζημιωθούν κλπ αν υπάρχει δηλαδή σχετική οικονομικό-τεχνική μελέτη και εδώ η προφανής απάντηση .

Δεν υπάρχει μελέτη.

Δ. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις στην 5η επαρχιακή οδό όπως πιάτσα ταξί, στάση τουριστικών λεωφορείων, θέσεις μοτ/των ,θέσεις φορτοεκφόρτωσης κλπ οπωσδήποτε μέσα στον αστικό ιστό που απαιτούν όμως συναίνεση και σε περιπτώσεις εγκρίσεις από την Περιφέρεια που δεν υπάρχουν.

Δεν είμαστε αντίθετοι σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε εκπονημένες μελέτες από επιστήμονες αν και ήταν απαραίτητη η εκ μέρους τους ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως τα προαπαιτούμενα που θέτει η τεχνική τους περιγραφή για την υλοποίηση της δεν έχουν εξασφαλίστεί.

Είναι προφανές ότι ο φάκελος ((κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πόλης Πάργας)) δεν είναι ώριμος για συζήτηση, έγκριση και εφαρμογή. Λείπουν βασικές εγκρίσεις, μελέτες και έγγραφα ενώ στη (Α) περίπτωση, όπου είναι εμφανέστατη η πολιτική παρέμβαση δημιουργεί προβλήματα με όρους οδικής ασφάλειας.

Όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη επίλυσης του κυκλοφοριακού ως άμεση προτεραιότητα Γνωρίζουμε επίσης και την μέχρι τώρα αντιμετώπιση. Πρέπει όμως να δώσουμε οριστική λύση και η λύση δεν περνά μέσα απο αυτήν τη μελέτη. Είναι όμως μια αρχή. Γι’ αυτό και δεν την καταψηφίσαμε. Δηλώσαμε την παρουσία μας καταθέτοντας τις ενστάσεις μας και την πρόταση μας για την επίλυση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Πάργας με δραστικό τρόπο. Την πλήρη μονοδρόμηση της Σπ. Λιβαδά με παρέμβαση στην συμβολή της με την 5η επαρχιακή οδό.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η εφημεριδα της Παργας

September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

ΠΑΡΓΑ3 days ago

ΣΥΡΙΖΑ: Επικράτηση Κασσελάκη έδειξε το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα από την Πάργα

Δημος Παργας4 days ago

Αχιλλέας Δημάκος: Ο τουρισμός αλλάζει, και εμείς πρέπει να αλλάξουμε μαζί του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ4 days ago

Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση των ακινήτων για φυσικές καταστροφές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ5 days ago

Ετοιμάζονται τώρα να μας επιβάλουν και κλιματικό «χαράτσι»

ΠΑΡΓΑ6 days ago

Πάργα 1979 φωτογραφίες από τα γυρίσματα της γαλλικής ταινίας “On a volé la cuisse de Jupiter”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ7 days ago

Χωρίς επιδότηση στην αντλία το πετρέλαιο θέρμανσης – Τέλος το market pass μετά τον Οκτώβριο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ7 days ago

Τέλος στο market pass – «Παγώνουν» κι άλλα μέτρα

ΠΑΡΓΑ1 week ago

Σε προορισμό τεσσάρων εποχών εξελίσσεται η Πάργα– Αυξημένη η τουριστική κίνηση και τον Σεπτέμβριο

Δημος Παργας1 week ago

Πρόταση του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Βασιλάκη Αντώνη με τον συνδυασμό “Νεο Ξεκίνημα συνεχίζουμε..” του Δημάρχου Νίκου Ζαχαριά,για ασφαλτόστρωση και έργα αναδειξης του χώρου του Βυζαντινού Μοναστηρίου του Αγίου Δημητρίου Κυψέλης Φαναρίου!

Δημος Παργας1 week ago

Συνάντηση του Δημάρχου Πάργας με το ΔΣ του ΤΟΕΒ Αχέροντα

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Πάργα: «Με κάλεσε κλαίγοντας η μητέρα του» – Νέες αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό 20χρονου επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Αθήνα – Πάργα: Το κόστος για τα διόδια

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Πάργα: «Κανείς δεν χτύπησε το παιδί» λέει ο εργοδότης για καταγγελία ξυλοδαρμού εργαζόμενου με τσουγκράνα

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Με τσουγκράνα χτύπησαν εργαζόμενο σε beach bar στην Πάργα !

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Πάργα: Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού με κατασκευές πάνω στη θάλασσα

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Επιχειρηματίας στην Πάργα απέκρυψε κρούσμα Covid και τη μετέπειτα απόλυσή του για να μη κλείσει15 μέρες

ΠΑΡΓΑ5 months ago

Μητσοτάκης από την Πάργα: Έρχεται κύμα μεγάλων επενδύσεων

ΠΑΡΓΑ10 months ago

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάργα με θύμα 71χρονο

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Έλσα Υφαντή : «Πολλοί εργοδότες νομίζουν πλέον πως τους ανήκει κάθε κόκκος άμμου αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε»

ΜΟΥΣΙΚΗ2 years ago

Η καινούργια διασκευή των Pyramidos, το “ΣΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟ” αλά… ιαπωνικά

ΠΑΡΓΑ6 days ago

Πάργα 1979 φωτογραφίες από τα γυρίσματα της γαλλικής ταινίας “On a volé la cuisse de Jupiter”

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish “Ο πράκτορας μας στην Ελλάδα” Από το “Παιδί και το Δελφίνι” και τα “Κανόνια του Ναβαρόνε” μέχρι...

ΠΑΡΓΑ1 week ago

Σε προορισμό τεσσάρων εποχών εξελίσσεται η Πάργα– Αυξημένη η τουριστική κίνηση και τον Σεπτέμβριο

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish Στους «κερδισμένους» του καλοκαιριού ανήκει η Ήπειρος. Συγκεκριμένα, η πληρότητα των καταλυμάτων στην Πάργα, άγγιξε τον Αύγουστο το...

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Περίθαλψη… στο ρίσκο

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish Σε μια παραθαλάσσια τουριστική  περιοχή  της Ηπείρου, στην Πάργα, πέθανε μια τουρίστρια από ανακοπή καρδιάς. Μία από...

Δημος Παργας2 weeks ago

Υποδοχή πρωταθλητών TAEKWODO-KICKBOXING από τον Δήμαρχο Πάργας

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish Επέστρεψαν οι αθλητές του σωματείου ΕΡΜΗΣ Πάργας που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας TAEKWODO στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που...

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Δημάκος Αχιλλέας: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών , στον δύσκολο , διαρκή αγώνα για την πλάση ενός καλύτερου μέλλοντος από το παρόν , για τον ιστορικό τόπο μας.

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish Είμαι ο Δημάκος Αχιλλέας, γέννημα θρέμμα Παργινός έχω μεγαλώσει σε έναν υπέροχο τόπο, μέσα στις επιχειρήσεις και...

Δημος Παργας3 weeks ago

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο πληθυσμός στον Δήμο Πάργας

Select LanguageChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseNorwegianPolishRussianSerbianSwedish Μείωση πληθυσμού κατά 9.45%. Σε σύγκριση με την απογραφή του 2011 έδειξε η απογραφή του 2021, της οποίας...