Οι ισχυρές πιέσεις των ξένων ανέτρεψαν τις προτροπές των επιδημιολόγων και τελικά η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της για όλους τους προορισμούς από τις 15 Ιουνίου. To άνοιγμα των συνόρων της χώρας θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, με βάση ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Από τις 15 Ιουνίου, τα υποχρεωτικά τεστ και η καραντίνα θα περιορίζονται μόνο σε ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που φθάνουν από αεροδρόμια πληγείσας περιοχής με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της μόλυνσης Covid-19, όπως αξιολογείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Όλοι οι άλλοι ταξιδιώτες θα έρχονται χωρίς περιορισμούς και ενδέχεται να υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την άφιξή τους.

Φάση 1η – Έως τις 15 Ιουνίου

Οι διεθνείς πτήσεις επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Σε όλους τους επισκέπτες διενεργούνται τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού κατά την άφιξή τους και απαιτείται να διανυκτερεύσουν σε ένα καθορισμένο ξενοδοχείο. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, τότε ο επιβάτης μπορεί να τεθεί σε “αυτοκαραντίνα” για 7 ημέρες. Εάν το τεστ είναι θετικό, ο επιβάτης μπαίνει σε καραντίνα υπό επίβλεψη για 14 ημέρες.

Φάση 2 – Φάση γέφυρας – 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Διεθνείς πτήσεις επιτρέπονται στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Εάν ο επισκέπτης προήλθε από αεροδρόμιο που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα περιοχών που επηρεάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας-EASA, τότε θα θα υποβάλλεται μόνο σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την άφιξη.

Εάν προέρχεται από αεροδρόμιο στη λίστα περιοχών που επηρεάζονται από τον EASA, τότε θα υπόκειται σε τεστ κατά την άφιξη. Απαιτείται διανυκτέρευση σε καθορισμένο ξενοδοχείο. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, τότε ο επιβάτης μπορεί να τεθεί σε “αυτοκαραντίνα” για 7 ημέρες. Εάν το τεστ είναι θετικό, ο επιβάτης βρίσκεται σε καραντίνα υπό επίβλεψη για 14 ημέρες.

Φάση 3 – 1 Ιουλίου και μετά

Διεθνείς πτήσεις επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Οι επισκέπτες υπόκεινται σε τυχαίες δοκιμές κατά την άφιξη. Πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με ορισμένες χώρες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οδικές αφίξεις

Οι αφίξεις από τα χερσαία σύνορα, δηλαδή από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, θα επιτρέπονται από τις 15 Ιουνίου. Οι επισκέπτες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την άφιξή τους.

Οι αφίξεις με πλοία επιτρέπονται από την 1η Ιουλίου, με τους επισκέπτες να υποβάλονται σε τυχαίες δοκιμές κατά την άφιξη.

Η Ελλάδα σε οποιοδήποτε στάδιο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Χρήσιμες ερωτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να περιορίσουν τα μη απαραίτητα ταξίδια από τρίτες χώρες έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα;

Ναι. Τα μη απαραίτητα ταξίδια από τρίτες χώρες στην Ελλάδα περιορίζονται έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ελλάδα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό τεστ Covid-19 και σε καραντίνα. Αυτό ισχύει για πολίτες όλων των χωρών;

Ναι. Όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων των χωρών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν Plus, ελέγχονται και βρίσκονται σε καραντίνα. Οι ίδιοι κανόνες προφανώς ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Εάν το τεστ είναι αρνητικό, τοποθετούνται σε αυτο-καραντίνα 7 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό, τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών. Τα μέτρα είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας και ισχύουν για όλους τους ταξιδιώτες χωρίς διακρίσεις.

Υπάρχουν απευθείας εμπορικές πτήσεις από διεθνή προορισμό προς όλα τα ελληνικά αεροδρόμια;

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, υπήρξαν απευθείας διεθνείς πτήσεις από πολλά αεροδρόμια της ζώνης Σένγκεν Plus. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι διεθνείς πτήσεις φτάνουν μόνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Από τις 15 Ιουνίου, οι διεθνείς πτήσεις συνεχίζονται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από την 1η Ιουλίου οι διεθνείς πτήσεις συνεχίζονται σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια. Επιτρέπονται πτήσεις εσωτερικού σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι θα αλλάξει στις 15 Ιουνίου 2020;

Στις 15 Ιουνίου εγκαινιάζεται η σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα. Οι υποχρεωτικές δοκιμές και η καραντίνα θα περιορίζονται μόνο σε ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που φθάνουν από αεροδρόμια πληγείσας περιοχής με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της μόλυνσης Covid-19, όπως αξιολογείται από τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA). Η λίστα ενημερώνεται συνεχώς και οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν πριν ταξιδέψουν (https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports#group-easa-downloads). Όλοι οι άλλοι ταξιδιώτες θα εισέλθουν χωρίς περιορισμούς και ενδέχεται να υποβληθούν σε τυχαίες δοκιμές κατά την άφιξη.

Τι θα αλλάξει την 1η Ιουλίου 2020;

Όλοι οι ταξιδιώτες θα υποβληθούν σε τυχαίες δοκιμές κατά την άφιξή τους. Πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με ορισμένες χώρες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Υπάρχει διαφορά εάν το ταξίδι είναι απευθείας ή μέσω συγκοινωνίας;

Όχι. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν είτε το ταξίδι ολοκληρώνεται απευθείας από σημείο σε σημείο είτε μέσω διαμετακόμισης.