Connect with us

ΠΑΡΓΑ

Δήμος Πάργας:Εφάπαξ Βοήθημα Σε Όσους Έχει Κοπεί Το Ρεύμα Λόγω Οφειλών

Published

on

 

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί μέχρι και τις 14/02/2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο Δήμος Πάργας απευθύνει κάλεσμα σε όσους δεν έχουν παροχή ρεύματος στα σπίτια τους, λόγω οφειλών, να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων πολιτών για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών , βάση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 & ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/08-02-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018).

 

Τα αιτήματα από δημότες – καταναλωτές του Δήμου Πάργας που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας θα καταθέτονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Μεγάρου Καναλλακίου από τη Τρίτη 05/06/2018 έως και τη Τετάρτη 20/06/2018  (οδός Αχέροντος 29).

  Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

1.       Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 14/02/18.

2.       Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου

3.       Εισοδηματικά κριτήρια

 

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

 

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

 

Επί πλέον:

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

 

 

 

4.       Περιουσιακά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Διαδικασία αξιολόγησης και αποδοχή ή απόρριψη αίτησης:

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Οι Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαδικασία αποδοχής αίτησης και καταβολής ειδικού βοηθήματος

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε , ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Comments

Η εφημεριδα της Παργας

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

Δημος Παργας16 hours ago

Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πάργας για το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΡΕΥΝΕΣ4 days ago

Έρχονται αυξήσεις στα διόδια, από το 2024 .

ΕΡΕΥΝΕΣ1 week ago

Στα 257 ευρώ σήμερα η λίστα του σούπερ μάρκετ

Δημος Παργας1 week ago

«Δεν θα σας δώσω ούτε ένα ενοίκιο για την έκταση» λέει το αφεντικό της ΒΙΑΝΕΞ!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1 week ago

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ3 weeks ago

Αντίσταση στην εργοδοτική αυθαιρεσία σε Πάργα – Πρέβεζα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ3 weeks ago

Σεισμός στην Ηγουμενίτσα – Έγινε αισθητός και στην Πάργα

ΕΡΕΥΝΕΣ4 weeks ago

Πάνω από 215.000 Έλληνες κατέβασαν την εφαρμογή για τα «καρφώματα»! – Ξεκίνησαν οι καταγγελίες!

ΑΠΟΨΕΙΣ4 weeks ago

Αχιλλέας Γκούμας σχετικά με το εξώδικο της εταιρείας “G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” προς τον Δήμο Πάργας για το ακίνητο στη θέση “Κλιμάτι” της Λούτσας.

ΠΑΡΓΑ1 month ago

Πάργα Και Πρέβεζα “Παρουσιάστηκαν” Στο Τηλεοπτικό Κοινό Της Ρουμανίας [Βίντεο]

ΠΑΡΓΑ5 months ago

Πάργα: «Με κάλεσε κλαίγοντας η μητέρα του» – Νέες αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό 20χρονου επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Αθήνα – Πάργα: Το κόστος για τα διόδια

ΠΑΡΓΑ5 months ago

Πάργα: «Κανείς δεν χτύπησε το παιδί» λέει ο εργοδότης για καταγγελία ξυλοδαρμού εργαζόμενου με τσουγκράνα

ΠΑΡΓΑ5 months ago

Με τσουγκράνα χτύπησαν εργαζόμενο σε beach bar στην Πάργα !

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Πάργα: Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού με κατασκευές πάνω στη θάλασσα

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Επιχειρηματίας στην Πάργα απέκρυψε κρούσμα Covid και τη μετέπειτα απόλυσή του για να μη κλείσει15 μέρες

ΠΑΡΓΑ7 months ago

Μητσοτάκης από την Πάργα: Έρχεται κύμα μεγάλων επενδύσεων

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάργα με θύμα 71χρονο

ΠΑΡΓΑ5 months ago

Έλσα Υφαντή : «Πολλοί εργοδότες νομίζουν πλέον πως τους ανήκει κάθε κόκκος άμμου αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε»

ΜΟΥΣΙΚΗ2 years ago

Η καινούργια διασκευή των Pyramidos, το “ΣΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟ” αλά… ιαπωνικά

ΠΑΡΓΑ1 month ago

Πάργα Και Πρέβεζα “Παρουσιάστηκαν” Στο Τηλεοπτικό Κοινό Της Ρουμανίας [Βίντεο]

Πρέβεζα και Πάργα  “παρουσιάστηκαν” στο τηλεοπτικό κοινό της Ρουμανίας   H ακτογραμμή της Ηπείρου και συγκεκριμένα η Πρέβεζα και η...

Δημος Παργας1 month ago

28η Οκτωβρίου: Τίμησαν την επέτειο του ΟΧΙ στον Δήμο Πάργας

Ο Δήμος Πάργας γιόρτασε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την...

Δημος Παργας2 months ago

ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ Ο πρώτος που κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά

Ένα ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο νυν δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς με την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο στις εκλογές...

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Αχιλλέας Δημάκος: Είμαστε όλοι μαζί στην ίδια βάρκα για το συμφέρον του τόπου μας.

Αγαπητοί συμπατριώτες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή και ευκαιρία που μου δώσατε να σας εκπροσωπήσω στο...

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Πάργα: Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών: ΕΔΩ οι σταυροί των υποψηφίων 2023

ΠΑΡΓΑ2 months ago

Ρουμάνοι ξάφρισαν κοσμηματοπωλείο στην Πάργα στις 20 Αυγούστου

Παριστάνοντας τους πελάτες αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων σε κοσμηματοπωλεία περιοχών της Ηπείρου δυο ζευγάρια Ρουμάνων, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δυο κλοπών που είχαν γίνει κατά...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ