Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, υπέγραψαν τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς  και σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα και άλλες).

Πρόκειται για τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183, οι οποίες αφορούν: στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών  και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  των Ο.Τ.Α.

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος θα «τρέξει» άμεσα.  Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι ο διαγωνισμός  θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018.

Αναφορικά με τις προσλήψεις στους  δήμους του νομού Πρέβεζας, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων προβλέπονται τριάντα επτά (37).

Ο Δήμος Πάργας θα ενισχυθεί  με δεκατέσσερις (14)  θέσεις – 8 εργάτες καθαριότητας, 2 κλητήρες, έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο και 2 οδηγούς