«Τρικ» για να μην πέσετε θύμα κατά την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης