Το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ έχει η Ελλάδα

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
Συγκεκριμένα, το 29% ή σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους το 2016 στην Ελλάδα ήταν αυτοαπασχολούμενος. Ακολουθεί η Ιταλία με το ποσοστό να ανέρχεται στο 21% δηλαδή ένας στους πέντε εργαζόμενους και η Πολωνία με ποσοστό 18%.
Oι λιγότεροι αυτοαπασχολούμενοι -ποσοστό κάτω του 10%- καταγράφονται σε Δανία (8%), Γερμανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Σουηδία (9%).
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, συνολικά στην ΕΕ καταγράφηκαν 30,6 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι, ποσοστό που αποτελεί το 14% του συνόλου των εργαζομένων. Από αυτούς το 67% ήταν άνδρες, το 55% ήταν ηλικίας 45 ετών και πάνω και επτά στους δέκα δεν είχαν ούτε έναν υπάλληλο.
Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόταν στους ακόλουθους τομείς το 2016: «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο · επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (4,8 εκατομμύρια άτομα ή το 16% όλων των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ), «Γεωργία (4,4 εκατ., 14%), «Κατασκευές» (3,9 εκατ., 13%) και «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (3,7 εκατ., 12%).