Το «θαύμα» του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο αμφισβητεί Αρμένιος Επίσκοπος. Έντονη αντίδραση ενός Ελληνορθόδοξου μοναχού που φώναζε αγχωμένος να κλείσουν τις κάμερες