Για ποιο ποσό του χρέους ευθύνεται κάθε κόμμα, από το 1974 μέχρι το 2015

Πηγή