Την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Πάργας στις 22 Οκτωβρίου 2013 και λήγει στις 28/02/2018, αποφάσισε για έναν ακόμη χρόνο δηλαδή μέχρι τις 22/2/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας. Μέσω της σύμβασης αυτής δόθηκε η δυνατότητα λειτουργίας γραφείου του ΟΑΕΔ στην Πάργα καλύπτοντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Στην τοποθέτησή του ο…
Δήμαρχος Πάργας Αντώνης Νάστας

Συνέχεια εδώ