Σαν σήμερα, το 1867 ο Καρλ Μαρξ εκδίδει το Κεφάλαιο.