Το πρωτότυπο αυτό βίντεο δημοσιεύτηκε στο MySpace και αμέσως απαγορεύτηκε για μεγάλο-χρονικό διάστημα. Διάφορες εκδοχές έχουν ανεβεί και κατεβεί στο YouTube, γιατί προσπαθούν να διατηρήσουν τα πρότυπα της κοινότητας.
Νιώστε ελεύθεροι να απολαύσετε αυτό το βίντεο, όπως το επιτρέπει το περιβάλλον σας (ή για όσο διάστημα παραμένει επάνω).