Connect with us

ΠΑΡΓΑ

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Πρέβεζας και Πάργας… τέλος!

Published

on

 

DSCF4961

⭐️Κάντε κλικ στο https://temu.to/m/uuhmsko267w για να λάβετε ένα πακέτο κουπονιών 💰‎100€ ή κάντε ⭐️ Αναζήτηση app64230 στην εφαρμογή Temu για να λάβετε έκπτωση 💰30% !!

Μία διαμορφωμένη πολιτική κατεύθυνση που «σέρνεται» από το 2013 και αποτελεί μνημονιακή «σύσταση» προς τη χώρα μας, φαίνεται πως οδεύει στο «τελικό της στάδιο» εντός του 2017. Αναφερόμαστε στην ενοποίηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε όλη τη χώρα, που είναι πλέον ξεκάθαρο πως θα περιλαμβάνει την ουσιαστική κατάργηση της αυτοτέλειας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Πρέβεζας και Πάργας.

Κάτι τέτοιο διατρανώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων το όποιο διοργανώθηκε από το τμήμα Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ και διήρκησε από 28 Νοεμβρίου έως και την 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων έγινε παρουσίαση των νεότερων εξελίξεων και τάσεων στο χώρο των λιμενικών έργων και ειδικότερα στην Ελλάδα και Κύπρο στην έρευνα, μελέτη, κατασκευή, προστασία, συντήρηση, διαχείριση, στις επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και προώθηση της τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς,

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε σχετική ομιλία από τον κ. Γουλουμή με θέμα: «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ», ενώ στην οργανωτική επιτροπή μετείχε ο γνωστός για τις σχέσεις του με την Πρέβεζα Καθ. Κ. Μουτζούρης και η δημοτική σύμβουλος Πρέβεζας Στέλλα Βαρτελάτου.

Ο κ. Μουτζούρης μάλιστα μετέφερε την απόφαση να ιδρύσει και να λειτουργήσει μεταπτυχιακό τμήμα στο ΕΜΠ στον τομέα της Διαχείρισης Λιμένων (Port Management), το οποίο στοχεύει στην εξυγίανση της Λιμενικής διαχείρισης και λειτουργίας με την παραγωγή στελεχών ικανών να διαχειριστούν τα Λιμάνια με βάση τις γνώσεις και την αντικειμενικότητα.

Στο Συνέδριο ένα μεγάλο μέρος επικεντρώθηκε στις παθογένειες της λειτουργίας του μοντέλου των δημοτικών λιμενικών ταμείων και στην αναγκαία ενοποίησή τους σε διαδημοτικούς, περιφερειακούς και διαπεριφερειακούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4150/2013 που αναφερόταν και στα Λιμενικά Ταμεία με την υπογραφή του πρώην υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη και πέρασε από τη Βουλή τον Απρίλιο του 2013 έμεινε στα χαρτιά.

Τότε ο κ. Μουσουρούλης είχε τονίσει στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ότι «το ερώτημα είναι αν τα δημοτικά λιμενικά ταμεία είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, αλλά και στις ίδιες τις απαιτήσεις της εθνικής στρατηγικής λιμένων» προτείνοντας την ενοποίηση ως λύση, καθώς γνώριζε πολύ καλά την «προβληματική» λειτουργία τους.

Η μόνη εφαρμογή του ουσιαστικά έγινε τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου όταν 10 Λιμενικά Ταμεία της Εύβοιας εντάχθηκαν σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν άλλαξε τίποτα.

Στον τότε νόμο προβλεπόταν επίσης:

«Στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής ρυθμίζεται η διακυβέρνηση και η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος ως ακολούθως:

α) Οι Οργανισμοί Λιμένων του ν. 2688/1999 (Α’ 40) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύουν, δύνανται να συγκροτήσουν κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων 39 και 40, τα ακόλουθα συστήματα οργάνωσης – Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της χώρας:

(αα) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ), του Λαυρίου (ΟΛΛ ΑΕ), της Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ) και της Ραφήνας (ΟΛΡ ΑΕ),

(ββ) το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), της Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ), της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ) και του Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ), (γγ) το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Πάτρας (ΟΛΠΑ ΑΕ), της Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ ΑΕ) και της Κέρκυρας (ΟΛΚΕ ΑΕ) και (δδ) τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ). β) Τα Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά και Κρατικά, δύνανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της προηγούμενης παραγράφου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από σχετική απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. ή του ΟΛΘ Α.Ε. ή του ΟΛΠΑ Α.Ε. ή του ΟΛΗ Α.Ε. ή της Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου, που συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42, δύναται να υπάγονται στην αρμοδιότητα των Λιμενικών Δικτύων των ανωτέρω περιπτώσεων υπό α’ ή β’ της παραγράφου 3 ή στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε Κρατικού Λιμενικού Ταμείου, λιμάνια ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα».

Η μελέτη της ΡΑΛ

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων θα πρέπει να διαμορφώσει πρόταση σχετικά με τη λιμενική πολιτική και τη συνένωση των φορέων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής», την ισχυροποίηση του ελληνικού λιμενικού συστήματος, μέσω της σταδιακής συγχώνευσης των λιμενικών ταμείων σε διαπεριφερειακό επίπεδο, και τη μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες, προτείνει μελέτη ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο.

Στο τέλος των διεργασιών για τη μεταρρύθμιση των λιμένων της χώρας, σύμφωνα με την πρόταση, θα υπάρχουν οι σημερινοί 13 Οργανισμοί Λιμένων και ακόμα 14 Διαπεριφερειακά Λιμενικά Ταμεία Α.Ε. έναντι 69 μικρών Δημοτικών Ταμείων που λειτουργούν σήμερα.

Η μελετητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Θάνο Πάλλη αναδεικνύει τρία σενάρια.

Το πρώτο αποτυπώνει την πάγια, τα προηγούμενα χρόνια, στάση της ελληνικής πολιτείας να αφήσει την κατάσταση όπως έχει.

Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση, σημειώνεται στη μελέτη, θα ενισχύσει τον κατακερματισμό του λιμενικού συστήματος και από τα 69 σήμερα μικρά δημοτικά λιμενικά ταμεία, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Καλλικράτη, θα φτάσουν τα 94 έχοντας ελάχιστες δυνατότητες επιχειρηματικών ελιγμών.

Στο δεύτερο σενάριο προτείνεται η σταδιακή μετατροπή των λιμενικών ταμείων σε 36 διαδημοτικά ταμεία που θα λειτουργήσουν ως ανώνυμες εταιρείες.

Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη επισημαίνει: «Η μετατροπή των Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες θα επιτρέψει να μπορούν να διοικήσουν, με μεγαλύτερη αυτονομία, αποτελεσματικότητα, ευελιξία στη λειτουργία και διαφάνεια στον απολογισμό.

Θα επιτρέψει ακόμα την ύπαρξη διεύθυνσης που θα διαθέτει την αποκλειστική ευθύνη στη διαμόρφωση προγραμματικών, όπως επίσης και πλήρη επίγνωση των χρηματοοικονομικών δεδομένων που αφορούν τη λειτουργία του και ευθύνη της λειτουργίας του.

Τέλος, θα επιτρέψει την αναλογικά ισότιμη συμμετοχή των δήμων στους φορείς διοίκησης & εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθούν».

Ως βέλτιστη πρόταση για την ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας αναδεικνύεται το τρίτο σενάριο που περιγράφει τη μετατροπή των λιμενικών ταμείων σε 14 διαπεριφερειακά ταμεία, τα οποία σε δεύτερο χρόνο θα μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες.

Οπως επισημαίνει στη «Ν» ο κ. Πάλλης, η χώρα μας έχει ανάγκη φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με επαρκές μέγεθος και ανθρώπινο δυναμικό για την ανάληψη των σημαντικών καθημερινών λειτουργικών αναγκών και τον επαρκή και ορθολογικό προγραμματικό σχεδιασμό που απαιτεί η λειτουργία ενός λιμένα.

Περιγράφει το σημερινό λαβύρινθο της διοικητικής δομής των λιμενικών ταμείων ως εξής: «Ο κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα χαρακτηρίζει σήμερα το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα. Ενας λιμένας εποπτεύεται ταυτόχρονα από τον οικείο δήμο, την περιφέρεια και δύο ή τρία υπουργεία. Δύο λιμένες λειτουργούν σε έναν δήμο. Ενας λιμένας λειτουργεί σε δύο δήμους.

Πολλές εγκαταστάσεις είναι “ορφανές” διοίκησης. Δύο υπουργεία εποπτεύουν όμορες εγκαταστάσεις και επιτρέπουν επικαλύψεις στον λιμενικό σχεδιασμό. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν στους δήμους να στελεχώσουν τα λιμενικά ταμεία και περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης των λιμένων».

Για να αντιπαρέλθουν των προβλημάτων αυτών τα ελληνικά λιμάνια καταθέτει μια πρόταση που αποσκοπεί, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «στη δημιουργία φορέων, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και αρμοδιότητα για τη διατύπωση και την ευθύνη εφαρμογής ισόρροπου αναπτυξιακού σχεδιασμού για γειτνιάζουσες (πλην όμως διοικητικά ανήκουσες σε ξεχωριστούς δήμους) λιμενικές εγκαταστάσεις, περιορίζοντας τις κοστοβόρες επικαλύψεις οι οποίες υφίστανται σήμερα στον λιμενικό σχεδιασμό».

Για τον κ. Πάλλη η οργάνωση ενός φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων σε αντιστοιχία με τις ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους με τρόπο ο οποίος να ανταποκρίνεται στον θεσμό «των περιφερειών» -οι όποιες έχουν επιλεγεί ως η καταλληλότερη ευρύτερη διοικητική διαίρεση της χώρας- θα δώσει την ικανότητα ανάληψης φάσματος αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού, του συντονισμού και την εφαρμογή των πολιτικών που άπτονται της περιφερειακής λιμενικής ανάπτυξης της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής.

Θεωρεί ότι η θεσμική μορφή των δημόσιας ιδιοκτησίας Α.Ε., με συμμετοχή των δημοτικών αρχών, προσδίδει αρμοδιότητες, αυτοτέλεια, ευθύνη, διαφάνεια και λογοδοσία.

«Να βάλουμε τέλος στις γραφειοκρατικές δομές και λειτουργίες των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, τις παθογένειες των οποίων γνωρίζουμε. Ολοι συμφωνούν ότι οι 13 Α.Ε. που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας είναι πιο αποτελεσματικές και ευέλικτες από τα Λιμενικά Ταμεία» σημειώνει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της μελετητικής ομάδας και καταλήγει:

«Ο διάλογος που ξεκίνησε, ως θεσμικά όφειλε, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια ουσιαστική επιλογή. Αρκεί να αποφύγουμε ιδεοληπτικές προσεγγίσεις, πειραματισμούς και περιορισμούς του πολιτικού κόστους. Αρκεί οι αποφάσεις να ληφθούν μετά λόγου γνώσεως».

Ποιο σενάριο ανάπτυξης προκρίνεται

Ως προτιμητέο σενάριο, σύμφωνα με τη μελέτη, προκρίνεται το Σενάριο ΙΙΙ – Πρόταση Συγχώνευσης Β (Διαπεριφερειακά Λιμενικά Ταμεία) καθώς εξυπηρετεί στον βέλτιστο δυνατό βαθμό:

* τη δημιουργία φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με επαρκές μέγεθος και ανθρώπινο δυναμικό για την ανάληψη των καθημερινών λειτουργικών και προγραμματικών σχεδιασμών που απαιτεί η λειτουργία ενός λιμένα.

* την παροχή τεχνογνωσίας για τους εν λόγω φορείς, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατύπωση και την ευθύνη εφαρμογής ισόρροπου αναπτυξιακού σχεδιασμού για γειτνιάζουσες (πλην όμως διοικητικά ανήκουσες σε ξεχωριστούς δήμους) λιμενικές εγκαταστάσεις, περιορίζοντας τις όποιες κοστοβόρες επικαλύψεις υφίστανται σήμερα στον λιμενικό σχεδιασμό μιας χώρας με πολλαπλές εγκαταστάσεις σε μικρή γεωγραφική απόσταση.

* την ανάγκη να περιοριστεί ο κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα που παρατηρείται στον σχεδιασμό του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος – και στη βελτίωση της σχετικής εποπτείας στο πλέον εκτεταμένο μήκος ακτογραμμής στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

* την οργάνωση του φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων σε όλες τις ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους με τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στον θεσμό «των περιφερειών», οι όποιες έχουν επιλεγεί ως η καταλληλότερη ευρύτερη διοικητική διαίρεση με ικανότητα ανάληψης φάσματος αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του συντονισμού και την εφαρμογή των πολιτικών που άπτονται της περιφερειακής ανάπτυξης αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής της χώρας.

Η περίπτωση της Πρέβεζας

Για την περίπτωση της Πρέβεζας εμφανίζεται ως επικρατέστερο σενάριο η δημιουργία μίας διαδημοτικής Α.Ε., που θα περιλαμβάνει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Πρέβεζας και Πάργας, με τη μορφή συνένωσης.

«Ισχυρό» φαντάζει και το σενάριο ένταξης των ΔΛΤ Πρέβεζας και Πάργας σε έναν διαπεριφερειακό φορέα.

Όλα αυτά βέβαια αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τους επόμενους μήνες, ωστόσο θα πρέπει να επαναλάβουμε πως τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Πρέβεζας και Πάργας, πολύ δύσκολα θα αποφύγουν να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό.

Η εφημεριδα της Παργας

July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ΠΑΡΓΑ LIVE WEB CAM

Δημος Παργας2 days ago

Καταγραφή Πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου: Νέα Προθεσμία έως 31 Ιουλίου

Δημος Παργας2 days ago

Κάθε Σταγόνα Μετράει: Ο Δήμος Πάργας Καλεί σε Συνεργασία για Οικονομία Νερού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ5 days ago

Μέτρα για τη προστασία της λίμνης Καλοδικίου – Κινδυνεύει από τη λειψυδρία

Καναλλακι1 week ago

Γενική διακοπή ρεύματος την Πέμπτη στο Καναλάκι με ενδεχόμενο να παρουσιαστούν διακοπές και σε οικισμούς της Πάργας

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Η Αγαπηδάκη «άδειασε» τον Βαρτζόπουλο για το ΚΥ Πάργας: «Μίλησε ως πολιτικός, όχι ως υπουργός!»

Δημος Παργας2 weeks ago

Εμπρησμός στο Καναλάκι: Άμεση Παρέμβαση της Πυροσβεστικής με Στήριξη του Δήμου Πάργας

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Νέος Θεματικός Ελαιώνας και Βελτιώσεις στη Χερσαία Ζώνη της Πάργας

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Κώστας Μπάρκας: « Σήμερα στις 10 πμ η συζήτηση στη Βουλή για την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας του νομού Πρέβεζας και αν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα στέγασης με ιατρικές κατοικίες »

ΕΡΕΥΝΕΣ2 weeks ago

Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν φέτος διακοπές

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάργα , επί της Σπ. Λιβαδά – Ανακαινίστηκε και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Με κάλεσε κλαίγοντας η μητέρα του» – Νέες αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό 20χρονου επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Κανείς δεν χτύπησε το παιδί» λέει ο εργοδότης για καταγγελία ξυλοδαρμού εργαζόμενου με τσουγκράνα

valtos beach with and umbrellas
ΠΑΡΓΑ1 year ago

Με τσουγκράνα χτύπησαν εργαζόμενο σε beach bar στην Πάργα !

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Μητσοτάκης από την Πάργα: Έρχεται κύμα μεγάλων επενδύσεων

ΠΑΡΓΑ2 years ago

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάργα με θύμα 71χρονο

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Έλσα Υφαντή : «Πολλοί εργοδότες νομίζουν πλέον πως τους ανήκει κάθε κόκκος άμμου αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε»

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Αντιπρ. Συλλόγου Εστίασης Πάργας: Ευελπιστούμε οι επαγγελματίες να χαμογελάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού (βίντεο)

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: «Βιώνει μετατραυματικό σοκ» Τι λέει η μητέρα του 20χρονου εργαζομένου που ξυλοκοπήθηκε

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Πάργα: Σκάφος χτύπησε 13χρονη που έκανε SUP

ΠΑΡΓΑ1 year ago

Ενημερωτικό video για την ευαισθητοποίηση των δημοτών

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Νέος Θεματικός Ελαιώνας και Βελτιώσεις στη Χερσαία Ζώνη της Πάργας

Ο Αχιλλέας Δημάκος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πάργας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του θεματικού ελαιώνα με τη συμβολή τοπικών οικογενειών. Ευχαρίστησε...

ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

Πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάργα , επί της Σπ. Λιβαδά – Ανακαινίστηκε και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση

Πρόκειται για το πρακτορείο ΟΠΑΠ που λειτουργεί πλέον υπό τη διεύθυνση,  της Quinte Στο κατάστημα έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση, ενώ...

μπροστά Κρυονέρι Πάργα μπροστά Κρυονέρι Πάργα
ΠΑΡΓΑ2 weeks ago

«Έβρεξε» πρόστιμα στις παραλίες Κρυονερίου και Βάλτου του Δήμου Πάργας

Εκτεταμένους ελέγχους σε 14 παραλίες σε όλη την χώρα, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών, πραγματοποίησαν οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας...

ΕΡΕΥΝΕΣ3 weeks ago

«Καρφώνει» ο ένας την παράλια του άλλου στο MyCoast

Ο πόλεμος της παραλίας και… της καταγγελίας έχει ανάψει για τα καλά εν μέσω καλοκαιριού και το κάρφωμα πάει σύννεφο...

ΠΑΡΓΑ1 month ago

Σεισμική δόνηση 15 χλμ Βορειοανατολικά της Πάργας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 19/06 15:10, 15 χλμ ΒΑ από Πάργα ⭐️Κάντε κλικ στο https://temu.to/m/uuhmsko267w για...

Δημος Παργας1 month ago

Προσβάσιμες Κερκίδες και Σύγχρονες Προδιαγραφές στο Δημοτικό Στάδιο Πάργας

Ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων ολοκληρώνετε στο Δημοτικό Στάδιο Πάργας με την κατασκευή νέων κερκίδων και...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ