Πως να βελτιώσετε το βιογραφικό σας

Στην Ελλάδα του 2015 αναμφισβήτητα μια από τις λέξεις που ανασύρεται συχνότερα από το λεξιλόγιο μας είναι η λέξη «ανεργία». Η βιωματική επιβεβαίωση του πιο πάνω γεγονότος συνάδει και με την στατιστική αποτύπωση της ανεργίας η οποία κατατάσσει την Ελλάδα ως αρνητική πρωταθλήτρια πανευρωπαϊκά. Αντικειμενική συνέπεια της πιο πάνω κατάσταση είναι το ¼ του ενεργού πληθυσμού να αναζητεί επαγγελματική αποκατάσταση. Η αναζήτηση εργασίας είναι κατά κάποιο τρόπο ταυτισμένη με την δημιουργία βιογραφικού σημειώματος (CV). Σκοπός του άρθρου δεν είναι να αναλύσει τις κοινωνικό-οικονομικής συνέπειες, τα αίτια που την προκαλούν ούτε το τι δέον γενέσθαι για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το άρθρο επιδιώκει να αποτελέσει ένα κείμενο φιλικών συμβουλών που χρειάζεται ο καθένας κατά τη συγγραφή CV.

Το πρώτο στάδιο για την δημιουργία βιογραφικού σημειώματος είναι η δημιουργία ενός αρχείου με όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά – δικαιολογητικά που αφορούν στην επαγγελματική εμπειρία, στην ακαδημαϊκή κατάρτιση και στις γενικές γνώσεις και πληροφορίες. Η αρχική δημιουργία αλλά και η μετέπειτα ανανέωση του εν λόγο αρχείου βοηθά στην συγκέντρωση των πληροφοριών έτσι ώστε να εκμηδενίσουμε την αποσιώπηση κάποιας σημαντικής πληροφορίας αλλά και να προσδώσουμε την καλύτερη δυνατή συνοχή στο CV.

Ακολούθως για τη διαδικασία συγγραφή του βιογραφικού θα πρέπει θα να ξεκαθαριστεί ότι το περιεχόμενο και η δομή διαφέρει ανάλογα με το είδος (επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, διεθνές κ.ο.κ.) αλλά και από την ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία προορίζεται (υπάλληλος γραφείου, στέλεχος πωλήσεων, οικονομικός σύμβουλος κ.ο.κ.). Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τα επαγγελματικά CV που προορίζονται για την εγχώρια αγορά εργασίας. Όπως προαναφέρθηκε το περιεχόμενο του CV προσδιορίζεται από την επιθυμητή θέση εργασίας για την οποία προορίζεται, ως εκ τούτου κατά τη δημιουργία του βιογραφικού θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει απόλυτα το είδος και την φύση της προσφερόμενης θέσης εργασίας καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσει και ικανότητες τις οποίες θα αναζητήσουν παραλήπτες.

Με γνώμονα την πιο πάνω αξιολόγηση προχωράμε στην συγγραφή του βιογραφικού έχοντας πάντοτε υπόψη ότι η αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων πραγματοποιείται συνήθως σε δύο φάσεις. Σε πρώτο χρόνο πραγματοποιείται ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα των υποψηφίων με τον αξιολογητή να εξετάζει μερικά δευτερόλεπτα το εκάστοτε βιογραφικό ενώ αργότερα ακολουθεί, ενδεχόμενος, μια δεύτερη πιο διεισδυτική αξιολόγηση των βιογραφικών που προκρίθηκαν από την πρώτη διαδικασία. Οπότε για να μπορέσει το βιογραφικό να ανταποκριθεί και στις δύο φάσεις, που θα αποτελέσουν το εισιτήριο σας για την κατ΄ ιδία συνάντηση (interview), θα πρέπει να είναι λακωνικό και σύντομο (μέχρι 2 σελίδες) αλλά ταυτόχρονος περιεκτικό. Η συνταγή για το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να αναγράφονται όσο πιο περιεκτικά και σύντομα όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν άμεση συσχέτιση με την προσφερόμενη θέση εργασίαςκαι να αποκλείονται όλα τα δεδομένα που δεν θα αποβούν ελκυστικά για τον εργοδότη. Δεν ενδιαφέρει ένα εργοδότη που αναζητεί σερβιτόρους αν ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως αρθογράφος όπως αντίστοιχα δεν ενδιαφέρει ένα εκδότη αν ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως σερβιτόρος στο παρελθόν.

Συνοψίζοντας το CV πρέπει να διακρίνεται από πληρότητα, συνοχή, σαφήνεια και συντομία ενώ παράλληλα θα να είναι αισθητικά ελκυστικό και να αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη προσωπική αισθητική και προσωπικότητα.

Οι γενικές κατηγορίες που εμπεριέχονται συνήθως σε ένα βιογραφικό είναι οι ακόλουθες:

Προσωπικά στοιχειά
Επιθυμητή Θέση Εργασίας
Σπουδές
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Επιστημονική Εμπειρία
Επαγγελματική Πείρα
Κοινωνική Δραστηριότητα
Γλώσσες
Ατομικές Δεξιότητες και Ικανότητες
Πρόσθετες Πληροφορίες
Συστάσεις

Καταληκτικά παραθέτω μερικές μικρές συμβουλές για την ευκολία και την αποτελεσματικότητα σας στην αναζήτηση εργασίας. Δημιουργήστε ένα επεξεργάσιμο αρχείο στο οποίο να εμπεριέχονται όλα ανεξαίρετος τα στοιχεία και οι πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως να θέλετε υπό προϋποθέσεις να εμπεριέχονται σε κάποιο βιογραφικό σας. Το αρχείο αυτό μπορεί να αποτελεί την βάση δεδομένο από την οποία θα αντιγράφεται τις συγκεκριμένες πληροφορίες η οποίες ανταποκρίνονται στην εκάστοτε θέση εργασίας μειώνοντας το χρονοβόρο της διαδικασία. Υποβοηθητικά εργαλεία, όπως η ιστοσελίδαeuropass.cedefop.europa.eu, μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά καλό είναι να μην αποστέλλονται αυτούσια τα αρχεία που προκύπτουν. Προαιρετικά μπορείτε να επισυνάψετε συνοδευτική επιστολή. Τέλος 1-2 μέρες μετά την ολοκλήρωση του βιογραφικού καλό είναι να το ξαναδείτε προσπαθώντας να το βλέπετε ως ο ενδεχόμενος εργοδότης σας.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?