Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι

στις 14-11-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1- Α.Δ.Σ για την σύνταξη µμελέτης « Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας ».

2-Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Μεσοποτάµου για παραχώρηση της αίθουσας κάτω από το Κοινοτικό Κατάστημα Μεσοποτάµου για παράλληλη χρήση της, µε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μεσοποτάµου «ΕΦΥΡΑ».

3- Α.Δ.Σ για συµµετοχή του Δήµου Πάργας στην διοργάνωση της 25ης Αµφικτιονίας Εθελοντών Αιµοδοτών.

4-Α.Δ.Σ για συµµετοχή του Δήμου Πάργας στην έκθεση PHILOXENIA .

5- Α.Δ.Σ για αναµόρφωση πρ/σµού οικον, έτους 2011 .

6- Α.Δ.Σ για ανάθεση µε ανοικτό διαγωνισµό της παροχής υπηρεσίας« Λειτουργία συντήρηση εγκατάσταση και επεξεργασία λυµάτων της Δηµοτικής Κοινότητας Πάργας »,

7- Α.Δ.Σ για σύνταξη µελέτης «Πεζοδρόµηση τµήµατος Ε.Ο Αρχαγγέλου -Νεράίδας στην Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου» από το τµήµα Τεχνικών Έργων και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του Δήµου Πάργας .

8- Έγκριση µελέτης «Προµήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα », 9- Α.Δ.Σ για παράταση εργασιών του έργου « Σύνδεση Καναλλακίου µε Ε.Ο Πρέβεζας Ηγουµενίτσας ».

10. Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης του κ. Αλεξίου Σπυρίδωνα του ‘Ανδρέα Ε.Δ.Ε για παράταση του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην θέση. ΖΑΓΑΝΙ -1-»

11. Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης της κ. Δηµητρίου Λαµπρινής συζ. Νικολάου για εκµίσθωση δηµοτική; έκτασης στην θέση «Μανικα» της Τ.Κ Λούτσας του Δήµου Πάργας.

12.Α.Δ.Σ για σύνταξη µελέτης για το έργο «Κατασκευή αγωγού απορροής οµβρίων υδάτων στην Τ.Κοινότητα Αµµουδιάς του Δήµου Πάργας » από το τµήµα Τεχνικών Έργων και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του Δήµου Πάργας .
13. Έγκριση Απολογισµών Σχολικών Επιτροπών Φαναρίου και Πάργας .