Στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάργας ενέκρινε το Δ.Σ του ΟΑΕΔ προκειμένου να λειτουργήσει για έναν ακόμη χρόνο (και συγκεκριμένα από 1-6-2018 έως και 31-5-209 γραφείο του ΟΑΕΔ στην Πάργα.Την δαπάνη αναλαμβάνει ο ίδιος ο Δήμος της Πάργας προκειμένου να λειτουργήσει παράρτημα του ΟΑΕΔ και να μην …
υποχρεώνονται οι πολίτες (κυρίως ξενοδοχουπάλληλοι) να κατεβαίνουν στην Πρέβεζα προκειμένου να εξυπηρετηθούν για θέματα που τους αφορούν.