Τι δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ σχετικά με την ακρίβεια στα εισιτήρια και στην διαμονή.