Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών αναμένεται να αποκτήσει η πόλη των Αθηνών, καθώς ο Δήμος εξέδωσε σχετική προκήρυξη στην οποία αναφέρεται:

“Ο δήμος Αθηναίων με διακήρυξη – εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του www.cityofathens.gr,  ξεκινά τη διαδικασία για την αγορά ή μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία και εγκατάσταση Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), εντός των ορίων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Στην προκήρυξη που δημοσιεύεται στο https://www.cityofathens.gr/node/27660 δίδονται όλες οι προδιαγραφές και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν εγγράφως, έως τις 24 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες δίνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του δήμου, Λιοσίων 22, 3ος όροφος τηλ. 210 5277381.”

Η αποτέφρωση των νεκρών συναντούσε πάντοτε την ανίδραση της εκκλησίας, καθώς και συντηρητικών κύκλων που παρεμπόδιζαν την οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ειδικών χώρων καύσης νεκρών.

Έτσι, οι συγγενείς πολλών εξ αυτών, οι οποίοι στερούνταν το δικαίωμα της εκούσιας διαχείρισης του σώματός τους, κατέφευγαν στο εξωτερικό, προκειμένου να προσχωρήσουν στην καύση του νεκρού.

Πηγή: alfavita.gr

Privacy Preference Center