Κάτω από 1.000 ευρώ οι μηνιαίες αποδοχές για έξι στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα

Έξι στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα, αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη. Το ποσοστό αυτό ήταν 36% το 2014, ανέβηκε στο 38% το επόμενο χρονικό διάστημα και διαμορφώθηκε στο 58% τον τελευταίο έναν χρόνο.

Όπως δημοσιεύει η «Καθημερινή της Κυριακής» η απασχόληση το 2015 εμφανίζεται αυξημένη (ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 85.053 άτομα), αλλά οι αποδοχές, που προσφέρει αυτή έχει ως εξής:

* Οι 15.087 θέσεις, ή ποσοστό 17,74%, προσφέρουν αμοιβές έως και 200 ευρώ τον μήνα.

* Οι 22.806 θέσεις, ή ποσοστό 26,81%, προσφέρουν αμοιβές από 200 ως 400 ευρώ.

* Οι 37.317 θέσεις, ή ποσοστό 43,87%, προσφέρουν αμοιβές από 400 ως 800 ευρώ.

* Οι 8.424 θέσεις ή ποσοστό 9,9% δίνουν αποδοχές από 800 ως 1.000 ευρώ.

Τέλος, μόλις 1.419 θέσεις ή ποσοστό 1,67% των νέων θέσεων εργασίας δίνουν αμοιβές άνω των 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την στατιστική επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ- μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα για τον Δεκέμβριο του 2015- αποκαλύπτουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Οι δείκτες της ανεργίας εμφανίζουν βελτίωση, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων. Η αύξηση αυτών όμως, οφείλεται είτε στη δημιουργία πραγματικών θέσεων μερικής απασχόλησης, είτε στον φόβο των εργοδοτών για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ, που τους υποχρεώνει να ασφαλίσουν το μέχρι πρότινος «μαύρο» προσωπικό έστω και για λίγες ώρες.

Αυτές οι μέθοδοι, βέβαια, έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η «φτωχοποίηση» των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και να λιγοστεύουν κάθε χρόνο και περισσότερο- αναλογικά με το σύνολο των εργαζομένων- οι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.