Η δουλειά των DJs είναι ιδιαίτερα σκληρή και πολύπλοκη…