DIMOS_PARGAS

 

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας δικαίωσε το Δήμο Πάργας, κρίνοντας ότι η από 13.11.2015 προσφυγή της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» µε διακριτικό τίτλο «TANGO» κατά της αριθµ. 175/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάργας (διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ), αναφορικά µε την καταγγελία της εµπορικής µίσθωσης αυτής, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά ΕΔΩ από τα πρακτικά που αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της.

 

Π.Τ.

Privacy Preference Center