Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πάργας θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες ότι από την 1-1-2019 και εφεξής, οι αιτήσεις, για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, για παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.

Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, θα πρέπει να παραπέμπονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πάργας γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους:

  • την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους καθώς και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα).
  • ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς) (αριθμός ΙΒΑΝ)
  • Προηγούμενη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) είτε βρίσκεται σε ισχύ είτε όχι.
  • Εξουσιοδότησή σε περίπτωση αδυναμίας που Ο/Η αιτών / ούσα δεν μπορεί να προσέλθει στο Κέντρο Κοινότητας.