Που άλλου; μα φυσικά στην Κίνα

Οι μυημένοι στο game σίγουρα θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό