Από την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 απαγορεύεται επισήμως η χρήση του Ήλιου της Βεργίνας στη Βόρεια Μακεδονία, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Το σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας που χρησιμοποίησε η γειτονική χώρα για αλυτρωτικούς λόγους στην πρώτη της σημαία, αφότου ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη χώρα, πρέπει να αφαιρεθεί από μνημεία, βιβλία, ιδρύματα ή δημόσιους χώρους, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Ιουνίου του 2018 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεπε εξάμηνη μεταβατική περίοδο πριν να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση. Όπως τονίζεται στη συμφωνία, ο Ήλιος της Βεργίνας είναι μέρος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.