Ακόμη ένας Αντιδήμαρχος στο Δήμο Πάργας – Ποιες οι αρμοδιότητές του

Ο Δήμαρχος Πάργας Αντώνης Νάστας, όρισε με απόφασή του τον Ευάγγελο Γιάγια, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, με θητεία από, 01-08-2018 μέχρι 31-08-2019, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

-Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ύδρευσης. -Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

-Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού. -Μέριμνα σε θέματα γεωργίας, αλιείας και κτηνοτροφίας.

-Μέριμνα σε θέματα αδέσποτων ζώων και ανεπιτήρητων παραγωγικών.

-Μέριμνα σε θέματα αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών.

-Μέριμνα για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση, της δημοτικής κινητής και ακίνητης περιουσίας, και των κοινόχρηστων χώρων.

-Μέριμνα σε θέματα εορτών και εκδηλώσεων.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.