Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις αναχωρήσεις Ελλήνων τουριστών προς το εξωτερικό δείχνουν πως η ΠΓΔΜ αποτελεί τον δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό (26.6% του συνόλου των αναχωρήσεων)

Ακολουθούν η Βουλγαρία (με 21.5%), η Τουρκία (με 11.1%), η Γερμανία (με 6.1%) και η Ιταλία (με 5.0%).Συνολικά οι αναχωρήσεις Ελλήνων τουριστών για το εξωτερικό αυξήθηκαν από 4,7 εκ. το 2012 σε 7,2 εκ. το 2016. (53% αύξηση)

 

Μεταβολή από το 2012 μέχρι το 2016

ο τουρισμός προς την ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 62% σε 1.9 εκ. αναχωρήσεις

ο τουρισμός προς την Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 205% σε 1.6 εκ. αναχωρήσεις

ο τουρισμός προς την Τουρκία αυξήθηκε κατά 51% σε 803 χιλιάδες αναχωρήσεις

ο τουρισμός προς τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 6,5% σε 444 χιλιάδες αναχωρήσεις

ο τουρισμός προς την Ιταλία αυξήθηκε κατά 27% σε 364 χιλιάδες αναχωρήσεις

 


πηγή: ΟΟΣΑ