ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΑ

Το TIME παρουσιάζει 10 ταξίδια ζωής

Από το ένα άκρο της γης στο άλλο το έγκυρο αμερικανικό περιοδικό προκρίνει 10 ταξίδια που πρέπει να κάνει κάποιος στη ζωή του, ανάμεσά τ...