ΠΑΡΓΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ

Ψηφιακές υπηρεσίες σχεδιάζει η Πάργα

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες  για να γίνει  αποτελεσματικότερη η   εξυπηρέτηση των πολιτών του, ο Δήμος Πάργας υπέβαλλε  πρόταση με τίτλο «Ανάπτ...