«Παρελθόν» από τα τραπέζια των εστιατορίων το χύμα λάδι