Κάποιος πέταξε τις κολώνες παλιάς οικοδομής στην άμμο! Κράτος πουθενά! Η πολύπαθη παραλία που ο καθένας θεωρεί προέκταση της ιδιοκτησίας του αλλά κ χωματερή του.