Με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 και προβλέφθηκε  το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής τεσσάρων επικουρικών ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Πάργας και Καναλλακίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4368/2016 για την παροχή κινήτρων  σε άγονες και προβληματικές περιοχές,  «Οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, μπορούν να  παρέχουν στον επικουρικό ιατρό  και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της  περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών αυτών» και  ότι σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση   ολόκληρος ο νομός Πρέβεζας υπάγεται στις άγονες και προβληματικές περιοχές.

Ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας δήλωσε ότι:

«Μετά τη δωρεάν  παραχώρηση της χρήσης  δημοτικού κτηρίου  για  να δημιουργηθεί  Τομέας ΕΚΑΒ Πάργας- Καναλλακίου, ο Δήμος μας παίρνει μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία για να υπάρξουν καλύτερες  υπηρεσίες υγείας για τους  συμπολίτες μας.

Αναλαμβάνουμε τα έξοδα διαμονής  τεσσάρων επικουρικών ιατρών, για να στελεχωθούν καλύτερα τα δύο Κέντρα Υγείας Καναλλακίου και Πάργας.

Δίνουμε έτσι ένα σημαντικό κίνητρο σε νέους ιατρούς να έλθουν στην περιοχή μας και καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προκηρύξει τις αντίστοιχες θέσεις».