Σειρά διαλέξεων από την καθηγήτρια της Παγκόσμιας Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κας Ευθυμίου Μαρίας