Αν δεν θέλετε πρόσφυγες, σταματήστε να διαλύετε χώρες για το πετρέλαιο και το αέριο…