Σαν σήμερα, πριν 71 χρόνια, ήρθε στη ζωή ο Μπομπ Μάρλευ. Έχουμε αναφερθεί  στο παρελθόν στο έργο και το θάνατό του, σήμερα, επέλεξα να αναφέρουμε κάποιους από τους στίχους-ρήσεις του, που έμειναν στην ιστορία;

 • «Live the life you love. Love the life you live.»
 • «Life is one big road with lots of signs. So when you riding through the ruts, don’t complicate your mind. Flee from hate, mischief and jealousy. Don’t bury your thoughts, put your vision to reality . Wake Up and Live!»
 • «Don’t worry about a thing, every little thing is gonna be alright»
 • «If I was educated, I’d be a damn fool.»
 • «Herb is the healing of a nation, alcohol is the destruction.»
 • «Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you’re living?»
 • «My music will go on forever. Maybe it’s a fool say that, but when me know facts me can say facts. My music will go on forever.»
 • «Politics no interest me. Dem devil business…. Dem a play with peoples minds. Never play with peoples minds.»
 • «Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold…»
 • «When one door is closed, don’t you know, another is open.»
 • «Overcome the demons with a thing called love.»
 • «I believe in freedom for everyone, not just the black man.»
 • «None but ourselves can free our minds.»
 • «When the root is strong, the fruit is sweet.»
 • «Me only have one ambition, y’know. I only have one thing I really like to see happen. I like to see mankind live together – black, white, Chinese, everyone – that’s all.»