Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2018

Χρήμα για μελέτες στο Δήμο Πάργας

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) το αίτημα του Δήμου Πάργας για την επιχορήγηση με το ποσό των 85.000 ευρώ της εκπόν...