Ημέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Σε ιδιώτες το λιμάνι Ηγουμενίτσας

Μεταξύ των 10 λιμανιών που θα προωθηθούν για ιδιωτικοποίηση συγκαταλέγεται η Ηγουμενίτσα. Η Κυβέρνηση λέγεται ότι προκρίνει το σενάριο...