Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι δύο αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες καθορίζονται οι έδρες των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας. Η κατανομή γίνεται πλέον με βάση τον μόνιμο πληθυσμό χωρίς ωστόσο να επέρχονται μεγάλες αλλαγές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, που ίσχυε άλλωστε από το 2010 είναι η κατανομή των εδρών ανά Δημοτική Ενότητα. Κι αυτό γιατί η κατανομή αυτή μπορεί να στείλει στα Δημοτικά Συμβούλια εκπροσώπους με περιορισμένο αριθμό ψήφων και να αφήσει απ’ έξω άλλους  που μπορεί να έχουν συγκεντρώσει ακόμη και μερικές εκατοντάδες περισσότερους.

Στο Δήμο Ζηρού με μόνιμο πληθυσμό 13.892 κατοίκους εκλέγονται 27 δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δύο στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου, οκτώ στο Θεσπρωτικό, ένας στην Κρανιά, 16 στην Φιλιππιάδα.

Στον Δήμο Πάργας με μόνιμο πληθυσμό 11.866 εκλέγονται 27 δημοτικοί σύμβουλοι. Στην Πάργγα εννέα και στο Φανάρι 18.

Στο Δήμο Πρέβεζας τέλος, με πληθυσμό 31.733 κατοίκους εκλέγονται 33 δημοτικοί σύμβουλοι. Στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου τέσσερις, στο Λούρο πέντε και στην Πρέβεζα 24.

Τέλος στην Περιφέρεια Ηπείρου εκλέγονται συνολικά 51 Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Η Άρτα εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δέκα, η Θεσπρωτία με επτά, ο Νομός Ιωαννίνων με 25 και η Πρέβεζα με εννέα.