Έπειτα από την τελευταία γενική συνέλευση το νέο 9μελες Δ. Σ του Απόλλων Πάργας ορίζετε ως εξής :

Πρόεδρος :ΖΈΡΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
Αντιπρόεδρος :ΣΙΆΝΟΣ ΚΊΜΩΝΑΣ
Γ. Γραμματέας και υπεύθυνος Επικοινωνίας :ΤΟΡΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ταμείας και υπεύθυνος οικονομικών :ΜΠΆΜΠΟΣ ΜΗΝΆΣ
Ειδικός Γραμματέας :ΔΉΜΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗΣ
Γενικός Αρχηγός :ΜΠΑΜΠΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Υπεύθυνος Ακαδημιών :ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος :ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΝΟΣ
Μέλος :ΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ