Το ξενοδοχείο Αγία Παρασκευή στην Πέρδικα Ηγουμενίτσας

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε την καταβολή ποσού 74.851,48 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΑΓΓΑ ΟΕ», για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας και δη στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου «Αγ. Παρασκευή», κλασσικού τύπου 3 αστέρων στην Αγ. Παρασκευή Πέρδικας της Ηγουμενίτσας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι 500.021,65 ευρώ, με αναλογούσα επιχορήγηση 175.007,58 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35% του επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση της πρώτης και της δεύτερης δόσης, με υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου, της επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «ΑΔΑΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ύψους 400.260 ευρώ, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της ως άνω εταιρείας. Η συνολική επιχορήγηση που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου, κατηγορίας 4 αστέρων στη θέση «Άγιος Γεράσιμος», Πάργας Πρεβέζης, ανέρχεται σε 1.400.910 ευρώ, ήτοι στο 49% του συνόλου της επένδυσης το οποίο είναι 2.859.000 ευρώ.