Ένα νέο πρόσθετο του Google Chrome ονόματι fPrivacy σας επιτρέπει να «ελέγχετε» τις εφαρμογές που θέλουν να έχουν πρόσβαση …


σε πολλές πληροφορίες σας («Post to my wall» ή «Access profile info») κάθε φορά που καλείστε να δώσετε εξουσιοδότηση σε μία εξ’ αυτών.

Ο δημιουργός του νέου αυτού plugin, Chad Selph ανέπτυξε τη συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να δώσει στους χρήστες την ευκαιρία να προστατέψουν τα δεδομένα τους από οποιαδήποτε «αδιάκριτη» εισβολή.

Το fPrivacy μπορείτε να το βρείτε στην ολοκληρωμένη του μορφή στο Chrome App Store
download 

Πηγή: himaira.blogspot.com Himaira: Ελέγξτε τις «αδιάκριτες» εφαρμογές του Facebook
http://himaira.blogspot.com/