Εκείνοι που ανοίγουν τα σπίτια τους στους πρόσφυγες.