Ανταλλαγές... μηχανημάτων μεταξύ των Δήμων Πάργας και Ν. Σκουφά

Με την αριθμ. 188/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πάργας, εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ του ∆ήµου Πάργας και του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας.

733abb2de10ca040f8c643674ddd47ef XL

Ειδικότερα οι δύο Δήμοι συμφώνησαν:

Α) Την παραχώρηση χρήσης, χωρίς αντάλλαγµα, του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας στο ∆ήµο Πάργας, ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µάρκας NISSAN και

Β) Την παραχώρηση χρήσης, χωρίς αντάλλαγµα, του ∆ήµου Πάργας στο ∆ήµο Νικολάου Σκουφά Άρτας, ενός Γκρέιντερ, µάρκας CATERPILLAR.

Πηγη